<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

woensdag, oktober 12, 2005

Karin van de GammaEnigszins in schril contrast met het aureool van degelijk beleid door het Gentse stadsbestuur, bereikte ons een paar weken terug het nieuws dat de wijken Brugsepoort en Rabot voor zeventig procent uit onbewoonbare huizen bestaan. In de Dampoortwijk is dit bij iets meer dan de helft van de woningen aldaar het geval.

Ook schepen Karin Temmerman (SPa), nochtans bevoegd voor stadsontwikkeling en woonbeleid, had dit niet zien aankomen.

Een paar weken na deze openbaring komt de schepen eindelijk naar de pers met een intentieverklaring, om het tij te keren, of althans toch een poging daartoe.

Het blijkt dat het huisvestingsprobleem in de Brugsepoort zichzelf oplost. Van 50 aanvragen voor verbouwingen in 2000 ging het vorig jaar naar 75 aanvragen. Schepen Temmerman wijdt dit aan het stedelijk initiatief “Zuurstof voor de Brugsepoort”. Dit zou best wel kunnen, maar direct stelt zich de vraag. Wat met de andere verpauperde wijken in de 19 de eeuwse gordel rond Gent of de deelgemeenten, waar het stadsbestuur niet in“Zuurstof”-initiatieven investeerde? Ik hou mijn hart al vast als de cel woonbeleid cijfers publiceert voor deelgemeenten als bv Wondelgem of Ledeberg of St-Amandsberg. Zal het probleem van de woonkwaliteit ook daar zichzelf oplossen?

Nergens ook maar enige aanzet, bij de schepen, om met een groter plan nu eens eindelijk komaf te maken met de stiefmoederlijke behandeling van de Gentse deelgemeenten. Nochtans genoeg partijgenoten op provinciaal, Vlaams of federaal niveau om aan de mouw te trekken, zodat Gent niet in Antwerpse scenario’s vervalt.

Neen, zolang Karin Temmerman een non-beleid voert waar ze er vanuit gaat dat de Gentenaar in de verpauperde wijken zelf, en alleen op eigen kleine kracht hun huisje opkalefateren, is ze geen schepen van stadsontwikkeling en woonbeleid, maar schepen van doe-het-zelf-zaken.

4 Comments:

 • At woensdag, 11 januari, 2006, Anonymous Emmanuel said…

  I promised you to leave a message on your blog, as soon as I got home.
  Remember what I told you about how easy it should be, finding your blog on the Net?
  Awel, tik gewoon eens op Gooooooooooooooogle de term "David De Baere"blog in en you will see ;-)
  Bon, dat wil dus zeggen 0.29u en nog steeds frisse man , Manu!

   
 • At maandag, 15 januari, 2007, Anonymous Anoniem said…

  http://buypropecianow.blogspot.com/2006/12/cheap-propecia.html cheap propecia
  http://buypropecianow.blogspot.com/2006/12/order-propecia.html order propecia
  http://buypropecianow.blogspot.com/2006/12/buy-propecia.html buy propecia
  http://buypropecianow.blogspot.com/2006/12/propecia.html propecia

   
 • At maandag, 22 januari, 2007, Anonymous Anoniem said…

  http://www.public-nudity10.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity6.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity9.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity4.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity7.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity2.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity1.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity3.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity5.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity8.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity10.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity

   
 • At dinsdag, 23 januari, 2007, Anonymous Anoniem said…

  http://www.public-nudity10.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity6.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity9.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity4.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity7.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity2.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity1.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity3.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity5.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity8.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  http://www.public-nudity10.the-hottest-porn.info/ - public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity
  public nudity

   

Een reactie posten

<< Home